Rozwój i optymalizacja UX

 

Kiedy możemy Ci pomóc?

Masz gotową koncepcję UX nowego rozwiązania

i chcesz ją rozbudować o kolejne elementy.

Szukasz pomysłów na ulepszanie i rozwój

swojego rozwiązania, by lepiej osiągać swoje cele i wspierać użytkowników.

Zależy Ci na szybkich efektach prac

które możesz przetestować, udoskonalić i przekazać do developmentu.

Czego możesz oczekiwać w każdym sprincie?

 • Określimy wyzwanie projektowe oraz zaplanujemy zadania po stronie Twojego zespołu oraz zespołu e-point w danym sprincie UX.
 • Pomożemy Ci zebrać wymagania oraz niezbędną wiedzę, a także przedstawimy benchmarki i dobre praktyki dla danego obszaru.
 • Przeprowadzimy zwinny audyt UX istniejącego rozwiązania oraz dokonamy analizy danych z Google Analytics lub innego narzędzia, które stosujesz.
 • Opracujemy koncepcję rozwiązania – makiety, projekt interfejsu graficznego oraz wzorcowe copy i microcopy dla wybranych ekranów w wersji mobile i desktop.
 • Przeprowadzimy badania z potencjalnymi użytkownikami rozwiązania, przygotujemy raport i naniesiemy poprawki na projekty graficzne.
 • Zaktualizujemy i rozwiniemy dokumentację – zasady transformacji, styleguide, opis mikrointerakcji, wytyczne dla copywriterów i in.

Przebieg typowego sprintu projektowego

Nieważne, czy zależy Ci na rozwoju swojego rozwiązania o nowe elementy czy jego optymalizacji. Prowadzimy sprinty projektowe autorską metodą, którą udoskonalaliśmy przez lata pracy z klientami z różnych branż. Wykorzystujemy najskuteczniejsze techniki zaczerpnięte z Google Design Sprint, Design Thinking czy Gamestormingu.

1

Diagnoza

Określenie celu sprintu, analiza wyzwań z punktu widzenia użytkownika i biznesu oraz zebranie informacji niezbędnych do projektowania.

2

Ideacja

Zidentyfikowanie trendów i dobrych praktyk dla obszaru i wygenerowanie możliwych do zastosowania pomysłów.

3

Prototypowanie

Opracowanie projektów stron i procesu oraz opracowanie wzorcowego contentu (tekstów, zdjęć, grafik itp.).

4

Testy

Weryfikacja projektów z potencjalnymi odbiorcami podczas badań użyteczności - w ramach każdego sprintu lub po kilku.

5

Optymalizacja

Wprowadzenie modyfikacji na podstawie badań z użytkownikami, obserwacji, nowych danych analitycznych czy feedbacku od klienta.

Możliwe uzupełnienia sprintów

Niektóre wyzwania wymagają szczególnego podejścia. Jesteśmy w stanie zaproponować dodatkowe usługi, które pomogą pełniej poznać Twoich użytkowników, sprawniej szukać innowacji czy ułatwią życie zespołom odpowiedzialnym za zarządzanie produktem po wdrożeniu.

 • Badania potrzeb użytkowników

  Badania w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) lub grup fokusowych (FCG) nastawione na zebranie inspirujących danych do tworzenia nowych rozwiązań.

 • Warsztaty design thinking (DT)

  Warsztaty z zespołem klienta nastawione na generowanie innowacyjnych pomysłów dla projektowanego obszaru rozwiązania.

 • Warsztaty contentowe

  Warsztaty z zespołem copywriterskim klienta, podczas których w praktyce poznaje on wytyczne dot. treści dla zaprojektowanych obszarów.

Dlaczego warto z nami pracować?

Ponad 20 lat doświadczenia w projektowaniu dla największych firm.

Autorski proces projektowy oparty na elementach Agile, Sprint by Google i Design Thinking.

Seniorzy ze specjalistyczną wiedzą angażowani na każdym etapie projektu.

Kompleksowa obsługa - zajmujemy się projektowaniem, developmentem, utrzymaniem i hostingiem.

Zobacz również