Raport 2019

Jak producenci zarządzają informacją produktową? 

Wspólny raport e-point i PMR

Zarządzanie informacją produktową stanowi fundament transformacji digital oraz nowoczesnej sprzedaży. Dlatego e-point i PMR sprawdzili, jak ten proces wygląda u wiodących producentów materiałów budowlanych. Jednak ze względu na uniwersalny charakter wniosków raportu znajdzie on zastosowanie również w pozostałych branżach.

Raport zawiera m.in.:

  • przegląd stosowanych w firmach praktyk związanych z zarządzaniem informacją produktową
  • ocenę bieżącej wiedzy firm na temat rozwiązań klasy Product Information Management (PIM)
  • listę jednostek, które po stronie producentów są najbardziej zainteresowane zaawansowanym zarządzaniem informacją produktową
  • zestawienie oczekiwań i potrzeb firm, oraz czekających na nie wyzwań związanych z procesem zarządzania informacją produktową
  • charakterystykę systemów PIM usprawniających proces zarządzania informacją produktową

Raport zawiera 44 strony praktycznej wiedzy na temat zagadnień związanych z procesem zarządzania informacją produktową i komentarze ekspertów specjalizujących się w systemach klasy PIM.

 
Close

Thank you!

We send the ebook to the email address you provided. Your message has been sent.

If you're hungry for more knowledge, head to our blog.
In case you can't find the ebook in your inbox, let us know

 

Join us: