Pan-European E-commerce Platforms

Budujemy platformy dla firm, które działają na rynkach B2B i B2C w międzynarodowym środowisku.

Idea

Paneuropejskie platformy e-commerce przeznaczone są dla firm, które zajmują się działalnością B2C i B2B w całej Europie, przez co muszą dopasować swoje działania do specyfiki poszczególnych rynków. Aby to osiągnąć, często rozwijają lokalne inicjatywy i platformy, ale to rozwiązanie nie tylko generuje wyższe koszty, ale też utrudnia zarządzanie strategią cyfrową firmy.

Dlatego znacznie korzystniejsze jest zbudowanie jednej platformy dla wielu krajów – to wyzwanie, ale też „idea warta programowania.”

7 powodów, dla których warto stworzyć jedną platformę dla wielu krajów

Mniejszy koszt

Jedna platforma e-commerce dla wielu krajów prowadzi do zdecydowanej redukcji kosztów rozwoju, utrzymania i eksploatacji wdrożeń e-commerce. Posiadając jednolitą platformę nie trzeba wielokrotnie powtarzać prac poświęconych na programowanie, instalację, szkolenie i tworzenie treści.

“Stosunek jakości do ceny” z perspektywy jednego kraju

Rynek lokalny lub lokalna jednostka biznesowa zbuduje większą wartość - funkcjonalność systemową i jakość za mniejsze pieniądze, jeśli jej działania będą sprzężone z globalną inicjatywą cyfrową.

Platforma globalna i lokalna realizacja

Jedna platforma nie oznacza identycznej realizacji w każdym kraju. Podsystemy krajowe, chociaż pochodzące z jednego rdzenia, mogą różnić się funkcjonalnością i logiką biznesową. W ten sposób platforma dostosowuje się do lokalnych wymagań.

Czas wprowadzania na rynek

Pojedyncza platforma umożliwia natychmiastową dystrybucję nowych funkcji systemu lub treści do wszystkich bądź wybranych rynków lub jednostek biznesowych.

Czas wprowadzenia innowacji

Idea, zrealizowana z powodzeniem w jednym kraju, może zostać natychmiast wdrożona w całej Europie. Innowacje na wszystkich rynkach przyspieszają.

Podejście syntetyczne

Każdy ogólnoeuropejski projekt e-commerce wymaga zebrania lokalnych wymogów, dokonania ich syntezy i przekształcania ich w ogólne, konfigurowalne moduły, które będzie można później lokalizować w poszczególnych krajach. Proces ten prowadzi do znacznie silniejszej i bardziej odpornej architektury systemu.

Scenariusze dla różnych krajów

Jedna platforma, obsługująca wiele krajów, umożliwia obsługę wielu innowacyjnych transakcji i scenariuszy biznesowych, realizowanych pomiędzy stronami z wielu rynków.

Co nowego?