Co robimy?

Od 1996 roku tworzymy pełnowymiarowe systemy internetowe. Konsekwentnie rozbudowujemy kompetencje w zakresie technologii, projektowania i prowadzenia dużych projektów informatycznych w metodykach zwinnych.

Budujemy wieloletnie relacje z klientami oparte na merytoryce i wzajemnym zaufaniu. Z ING Bankiem Śląskim współpracujemy od 1998 roku, z Amway Europe - od 2005, z Raiffeisen Bank - od 2000. Jesteśmy srebrnym partnerem SAP w zakresie produktów SAP Hybris Commerce oraz SAP Hybris Marketing.

Specjalizujemy się w trzech obszarach:

E-commerce

 • Quick Wins Analysis

  Analiza obecnego rozwiązania wraz z jego otoczeniem oraz zaproponowanie nowych funkcjonalności, które w stosunkowo krótkim czasie dostarczą największe korzyści biznesowe.

 • Customer Engagement Design

  Projektowanie kompleksowych działań zwiększających zaangażowanie klientów na podstawie ścieżki zakupowej oraz Buyer Persona

 • Omnichannel IT Architecture Design

  Analiza i projekt architektury technicznej nowoczesnych systemów e-commerce z uwzględnieniem strategii omnichannel, ulokowany w obecnym pejzażu dostępnych rozwiązań IT.

 • SAP Hybris Commerce Project Foundation

  Seria warsztatów z klientem, które mają na celu określić i opisać wysokopoziomowe zakres, otoczenie IT oraz plan projektu.

 • SAP Hybris Commerce Implementation

  Zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie produkcyjne systemu SAP Hybris Commerce w oparciu o wykonaną wcześniej analizę wymagań klienta.

 • SAP Hybris Marketing Implementation

  Zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie produkcyjne systemu Hybris Marketing w oparciu o wykonaną wcześniej analizę wymagań klienta.

 

Pan-European
E-Commerce Platforms

Więcej 

Banking & Finance

 • Portal Design

  Opracowanie koncepcji portalu - UX, architektury informacji, strategii treści oraz interfejsu graficznego. Obejmuje rozpoznanie potrzeb użytkowników i celów biznesowych, a także określenie roli portalu we wsparciu procesów sprzedaży i obsługi klienta.

 • Omnichannel Workshop

  Wspólne, jedno- lub dwudniowe warsztaty specjalistów Klienta i e-point. Ich celem jest zbadanie potrzeb oraz pokazanie możliwości uruchomienia omnichanellowych standardów Customer Experience - w zakresie zarządzania treścią i procesów sprzedażowych.

 • Portal Implementation

  Wdrożenie pro-sprzedażowego, responsywnego portalu korporacyjnego zbudowanego na CMS ActiveContent. Wdrożenie opiera się na wypracowanej wcześniej koncepcji portalu.

 • Omnichannel Content Server

  Zbudowanie centralnej bazy komunikatów marketingowych, sprzedażowych i obsługowych udostępnianych we wszystkich kanałach kontaktu z klientem: w systemach transakcyjnych, w call-center, w oddziałach, w aplikacjach mobilnych, na www. Służy do zarządzania ofertą produktową i wiedzą o procesach w firmie.

 • Product Catalog for Banking & Finance

  Zbudowanie centralnej bazy wiedzy o produktach finansowych oferowanych przez Organizację. Katalog kompletuje cechy i opisy produktów, ich regulaminy, niezbędne oświadczenia, warunki uzyskania, parametry, warianty, zdjęcia i dostępność w kanałach.

 • Omnichannel Sales & Service Processes

  System wniosków oraz procesów sprzedażowych i obsługowych ActiveForms. Obejmuje wizualne narzędzia do projektowania procesów, formularzy i wzorów dokumentów. Silnie zintegrowany z wewnętrznymi systemami Organizacji, synchronizowany z wewnętrznymi silnikami workflow.

 • Product Development Services

  Dedykowane zespoły pracujące nad krytycznymi biznesowo systemami klienta. Zespoły mogą zawierać role developerskie, UX-owe oraz biznesowe i pracują w metodykach zwinnych, rozwijając w długiej perspektywie dedykowane platformy systemowe.

 

Omnichannel
for Financials

Więcej 

Direct Selling

 • Digital Strategy for Direct Selling

  Seria warsztatów i analiz, w efekcie których odkrywa się obszary, w których można usprawnić cyfrową strategię biznesu, połączona z rekomendacjami eksperta.

 • Direct Selling E-commerce Platform

  Platforma e-commerce dedykowana dla specyficznych potrzeb sprzedaży bezpośredniej.

 • Enrollment Platform

  Wygodny proces onboardingu nowych członków struktury, zwiększający konwersję potencjalnych partnerów biznesowych.

 • Digital tools for distributors

  Cyfrowe narzędzia (aplikacja internetowa i mobilna) dedykowane dla potrzeb sprzedaży bezpośredniej. Pomagają dystrybutorom zarządzać biznesem przez rozwiązania takie jak: monitoring wyników finansowych (dystrybutora oraz jego struktury downline), śledzenia statusu zamówień oraz komunikatory.

 

Engagement Solutions for Direct Selling

Więcej 

Digital Design & Consulting

 • UX Audit

  Ekspercka ocena istniejącego rozwiązania pod kątem poprawności UX oraz realizacji celów biznesowych klienta, której wynikiem jest raport zawierający podsumowanie problemów oraz praktyczne wskazówki dotyczące optymalizacji oraz skutecznej poprawy jakości w zakresie UX.

 • Design Sprint

  Zwinne opracowanie rozwiązania konkretnego zagadnienia biznesowego lub problemu użytkownika - w trakcie warsztatów i sesji badań z użytkownikami.

 • UX Design in Agile Projects (Agile UX Design)

  Bieżące wsparcie zwinnego procesu dostarczania aplikacji w zakresie user experience - celem jest zapewnienie lepszej jakości doświadczenia końcowego użytkownika oraz ukierunkowanie rozwoju interfejsu użytkownika w ten sposób by realizował potrzeby użytkowników oraz cele biznesowe.

 • User Research

  Weryfikacja i przetestowanie rozwiązania na realnych użytkownikach w celu potwierdzenia przyjętych założeń oraz wprowadzenia ulepszeń i poprawek.

System Support & Operations

 • Application Maintenance

  Zapewnienie stabilnej, bezprzerwowej, wydajnej bezawaryjnej pracy uruchomionych rozwiązań. Opcjonalnie zawiera usługi wsparcia i konsultingu w zakresie web-developmentu, wprowadzania treści, budowania formularzy, analizy performance.

 • Administration

  Zapewnienie ciągłości i poprawności działania systemu oraz jego rozwój: monitoring działania i aktualności, nadzór nad bezpieczeństwem, planowanie zmiennych wymagań dla zasobów, zapewnienie komunikacji z zewnętrznymi komponentami.

 • Hosting

  Utrzymanie serwisów w oparciu o architektury budowane na własnych rozwiązaniach chmurowych, wirtualizację serwerów i sieci lub separację na poziomie systemów operacyjnych (np. metody konteneryzacji). W przypadku złożonych systemów proponujemy hosting na dedykowanych zasobach fizycznych z fizyczną separacją sieci.

 • Development Sprint

  Implementacja przez zespół projektowy dobrze określonej listy wymagań w ustalonej wcześniej, powtarzalnej jednostce czasu, w celu dostarczenia części oprogramowania gotowej do wdrożenia produkcyjnego.