Filozofia hostingu

Poznaj zasady, którymi kierujemy się w projektowaniu i utrzymaniu hostingu.

 
 
 

Od początku działalności e-point, poza projektowaniem i programowaniem systemów, zapewniamy również ich hosting. Takie podejście pozwoliło nam stać się ekspertami w dziedzinie hostingu systemów Java Enterprise. Lata praktyki pozwoliły nam zdobyć szeroką wiedzę i wypracować szereg technik, procedur i zasad. Stosowane na co dzień, dają efekty w postaci stabilnych i wysoko dostępnych systemów. Praktykę tę można podsumować w kilku punktach, które jednak trudno jakkolwiek uszeregować, gdyż wszystkie są ważne i każdy z nich jest niezbędną składową sukcesu.

Bezpieczeństwo

Niektóre kompromisy nie są po prostu możliwe, tak jest w przypadku bezpieczeństwa. Funkcjonalny i błyszczący system nie przyniesie właścicielowi oczekiwanych korzyści jeżeli na stronie głównej użytkownicy zobaczą napis „Hello from Anonymous!”. Bezpieczeństwo to walka z prawdopodobieństwem i ludzkimi słabościami. To akceptacja ryzyka i ponoszenie kosztów związanych z jego minimalizacją.  Przeczytaj, jak w e-point podchodzimy do bezpieczeństwa systemów.

Wysoka dostępność

Wysoka dostępność oznacza, że użytkownicy mogą zawsze połączyć się z systemem i komfortowo pracować, dlatego system ten musi być stabilny i wydajny. Najbardziej bezpieczny i bogaty w funkcje system będzie bezwartościowy, jeżeli będzie znikał z sieci co parę godzin, będzie odpowiadał wolno lub załamie się już przy niewielkim wzroście liczby użytkowników.

Elastyczność

Elastyczne podejście do hostingu ma dwa aspekty. Z jednej strony podczas projektowania hostingu staramy się dopasować rozwiązanie do potrzeb Klienta, odpowiedzieć na jego potrzeby, ale równocześnie pomagamy je doprecyzować, a czasem przeformułować, tak aby w efekcie Klient uzyskał usługę o satysfakcjonującej zarówno jego jak i nas jakości, za korzystną dla obu stron kwotę.
Z drugiej strony jesteśmy świadomi celu istnienia środowiska hostingowego - jest nim aplikacja napisana przez programistów. Z tego powodu kładziemy nacisk na bliską współpracę między zespołem hostingu a programistami. W e-point nie ma często spotykanych, niemal przysłowiowych animozji między zespołem hostingu a programistami. Programista może zawsze zgłosić problem do hostingu, wskazując na przyczyny problemu wynikające ze środowiska, a administrator może zgłosić programistom problem, wskazując na potencjalną przyczynę wewnątrz aplikacji. Żaden z nich nie usłyszy „U mnie działa!” Administratorzy są świadomi złożoności systemu Java Enterprise i vice versa, programiści są świadomi wymagań hostingowych wynikających z konieczności utrzymania bezpieczeństwa, wydajności i dostępności aplikacji.

Profilaktyka

Zwana też działaniem proaktywnym. Wydaje się przyświecać wszystkim pozostałym punktom, ponieważ duża część hostingu polega na profilaktyce i uprzedzaniu niekorzystnych zjawisk, takich jak wysycenie zasobów, awaria sprzętowa, błędy aplikacji, przełamanie zabezpieczeń. W e-point nauczyliśmy się nie dopuszczać do wystąpienia tych zjawisk. Umożliwiają nam to dwa podstawowe kierunki działań: okresowe przeglądy architektury przez człowieka i automatyczny monitoring wszystkich elementów infrastruktury, oprogramowania pośredniego i aplikacji. Czytaj więcej.

Ciągłe doskonalenie

W e-point ciągle poszukujemy lepszych rozwiązań i bardziej efektywnych sposobów na utrzymanie systemów. Dbamy przy tym o to, aby system uruchomiony rok temu był obsługiwany równie sprawnie, jak system uruchomiony dziś. Każde zagadnienie, z którym stykamy się w hostingu daje nam cenne doświadczenie, które pieczołowicie kumulujemy w postaci bazy wiedzy, skryptów i procedur (czytaj więcej), które skracają czas wykonania podobnej pracy w przyszłości, pozwalają uniknąć błędów oraz zapewniają szybką adopcję ulepszeń w istniejących systemach.

 

Zobacz jakie elementy wykorzystujemy w budowaniu środowiska hostingowego dla systemu internetowego.

 
 
 

Masz pytanie?

 
 
 
Norbert Pabiś
 
Norbert Pabiś

Dyrektor ds. Realizacji

tel. +48 502 575 516

norbert.pabis at e-point dot pl