System zarządzania przez cele

Wsparcie informatyczne dla koncepcji zarządzania przez cele - Management by Objectives (MBO).

 
 
 
 

Czym jest Management by Objectives?

Koncepecja Management by Objectives (MBO) zakłada integrację celów pracowników z celami firmy. Głównymi elementami MBO są:

  • planowanie celów pracownika zgodnych z celami przedsiębiorstwa
  • kontrola stopnia osiągnięcia celów przez pracownika

Cele projektu MBO w Teva

Teva od wielu lat stosuje w praktyce koncepcję zarządzania przez cele. W związku z rozwojem firmy i wzrostem zatrudnienia konieczne było:

  • zastąpienie procedur papierowych
  • automatyzacja procesu naliczeń premii

Funkcje Systemu

Podstawowy proces biznesowy zaimplementowany w Systemie MBO składa się z następujących kroków:

  • definiowanie celów przez przełożonego
  • akcepatacja celów przez pracownika
  • określanie poziomu wykonania celów
  • naliczanie premii
  • integracja z systemem kadrowo-płacowym

Dzięki integracji z intranetem firmowym, baza danych pracowników firmy Teva oraz schemat podległości służbowych w organizacji jest automatycznie przenoszony do Systemu MBO. Dodatkowo implementacja mechanizmów single sign-on umożliwia pracownikom zalogowanym do intranetu dostęp do Systemu MBO bez konieczności logowania się.

 
 
 
 

Masz pytanie?

 
 
 
Marek Sodolski
 
Marek Sodolski

Vice President of Sales and Marketing
tel. +48 571 338 610
marek.sodolski at e-point dot pl