System sprzedaży polis

To jeden z tych projektów, który zapamiętamy na długo. Proste z pozoru zadanie przerodziło się w złożoną operację.

 
 
 
 

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA działające na polskim rynku od stycznia 2003 roku jest pierwszą firmą ubezpieczeniową, która zaoferowała polskim kierowcom ubezpieczenia komunikacyjne typu direct, czyli ubezpieczenie samochodu przez telefon oraz Internet.

Link4 wchodzi w skład brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej RSA.  Podstawą modelu biznesowego Link4 jest sprzedaż polis ubezpieczeniowych przez telefon oraz Internet. W swojej ofercie Link4 posiada ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe i turystyczne.

Polisa szyta na miarę

W kwietniu 2005 roku Link4, jako pierwszy ubezpieczyciel na polskim rynku, wprowadził ubezpieczenia komunikacyjne przez Internet. Od tego czasu klienci mają możliwość obliczenia składki i zawarcia umowy na wybrany zakres ochrony ubezpieczeniowej. Projekt ten pozwolił Link4 zebrać pierwsze doświadczenia związane ze sprzedażą przez Internet oraz wykrystalizować kształt docelowego mechanizmu sprzedaży.

W związku z wdrożeniem nowego wewnętrznego Systemu Produkcyjnego, Link4 zdecydował się na rozpoczęcie budowy nowego systemu sprzedaży polis komunikacyjnych przez Internet. Zadanie to zlecił e-point SA, a obejmować miało m.in.:

  • zaprojektowanie nowego, ergonomicznego systemu sprzedaży,
  • wykonanie systemu,
  • integrację systemu internetowego z systemem wewnętrznym (produkcyjnym).

Proces stworzenia systemu

Złożoność tego projektu przerosła nasze oczekiwania.

Uzyskanie ergonomicznego procesu sprzedaży w Systemie Kalkulacji i Sprzedaży Polis Komunikacyjnych nie było możliwe bez szczegółowego zrozumienia mechanizmów obliczania i obsługi polis w wewnętrznym Systemie Produkcyjnym Link4. Dodatkowo konieczne były zmiany w samym Systemie Produkcyjnym, które umożliwiałyby uproszczenie procesów obsługi w budowanym przez e-point systemie internetowym. Sprawę komplikował fakt, że nowy System Produkcyjny był w budowie, a zatem wiedza o nim nie była dostatecznie głęboka i rozpropagowana.

W związku z powyższym zdecydowaliśmy się rozszerzyć projekt o dodatkowy etap analizy, który pozwolił projektantom z e-point i Link4 lepiej zrozumieć logikę Systemu Kalkulacji i Sprzedaży Polis Komunikacyjnych oraz Systemu Produkcyjnego, zweryfikować pierwotne założenia, określić na nowo zakres funkcjonalny kalkulatora oraz zakres zmian w wewnętrznym systemie Link4.

Następnie wykonano projekt funkcjonalny systemu zawierający szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji poszczególnych pól i ekranów, powiązań i przejść pomiędzy nimi, pełną dokumentacje techniczną oraz projekt graficzny kalkulatora.

Po wykonaniu analizy, projekt był realizowany bez większych przeszkód. Jednak moment integracji obu systemów stał się kolejnym ogromnym wyzwaniem dla obu stron. Integracja systemów była zaczynana pod koniec realizacji każdego z nich. Nie mogliśmy czekać na uruchomienie Systemu Produkcyjnego, aby dokończyć nasz projekt, gdyż obydwa systemy musiały być uruchomione jednocześnie – stary system sprzedaży polis nie działałby z nowym Systemem Produkcyjnym.

Uruchomienie produkcyjne Systemu Kalkulacji i Sprzedaży Polis Komunikacyjnych było początkiem nowego etapu – optymalizacji aplikacji, którego celem było zwiększanie konwersji, czyli liczby sprzedanych polis w stosunku do liczby osób rozpoczynających proces kalkulacji. Optymalizacja ta polegała na wprowadzaniu wielu drobnych zmian i weryfikacji wpływu tych zmian na zachowania zakupowe użytkowników.

W procesie dostarczenia rozwiązania dla Link4 zastosowaliśmy nasze standardowe procedury zarządzania projektami obejmujące takie aspekty jak zarządzanie zmianą i ryzykiem. Często mamy wątpliwości czy warto stosować te procedury dla średniej wielkości projektów, jakim był projekt dla Link4. Jednak w tym projekcie, który charakteryzował się tak dużą zmiennością, formalizmy narzucone przez procedury umożliwiły zespołom projektowym skutecznie sterować procesem wdrożenia.

Pod koniec realizacji projektu, w związku z krytycznością całego rozwiązania, współpracę z Link4 rozszerzyliśmy o utrzymanie techniczne systemu w centrum hostingowym Link4 oraz serwis rozwiązania. Dzięki temu e-point SA może zapewnić wysokie parametry SLA, gwarantujące Link4 optymalne wykorzystanie aplikacji.

Efekty projektu

Najważniejszym efektem projektu jest znaczący wzrost sprzedaży polis w stosunku do poprzedniego rozwiązania.

Nowy system jest przede wszystkim łatwy i wygodny w obsłudze. Co ważne – oszczędza czas. Klienci nie muszą wychodzić z domu, by wybrać dogodne ubezpieczenie, opłacić je i zapisać lub wydrukować polisę. Natychmiast po zakupie polisy online klient dostaje wszystkie dokumenty mailem. Czas zakupu polisy ograniczony jest do niezbędnego minimum. Ubezpieczający się może też samodzielnie ustalić zakres interesującego go ubezpieczenia, np. rodzaj NNW, assistance czy też korzystanie lub nie z autoryzowanych warsztatów.

 
 
 
 

Masz pytanie?

 
 
 
Marek Sodolski
 
Marek Sodolski

Vice President of Sales and Marketing
tel. +48 571 338 610
marek.sodolski at e-point dot pl