Platforma e-commerce dla 31 krajów

System Amway Online to największe wyzwanie koncepcyjne, technologiczne i organizacyjne w naszej historii. Zobacz jak mu sprostaliśmy.

 
 
 

Największy projekt w historii e-point SA

i nasza największa zawodowa przygoda

 
 
 
 

Wyzwanie Koncepcyjne

 • połączenie systemu e-commerce z portalem korporacyjnym
 • zamówienia od Niezależnych Przedsiębiorców Amway (NPA) do Amway, od Klientów do NPA oraz pomiedzy NPA (tzw. zamówienia grupowe)
 • różne ceny w zależności od roli użytkownika
 • metody płatności i dostawy zależne od kraju
 • 30 języków, do kilku wersji językowych w danym kraju
 • możliwość zamawiania w innym kraju niż kraj rejestracji NPA
 
 

Wyzwanie Technologiczne

 • 3 mln linii kodu
 • 550 ekranów aplikacji
 • integracja z 6 systemami zewnętrznymi
 • 400 tabel w bazie danych
 • 1000 transakcji na sekundę
 • 700 monitorowanych parametrów
 • 14 pakietów oprogramowania
 • 100 serwerów i urządzeń sieciowych
 • 99,95% dostępności systemu
 
 

Wyzwanie Organizacyjne

 • 89 etapów projektu
 • 722 zmiany w systemie
 • 92 osoby zaangażowane w projekt z obu stron
 • 1097 intstalacji systemu na środowiskach testowych i produkcyjnym
 • 43 wyjazdy zagraniczne
 
 
 
 

Kraje, w których działa Amway Online

 
 
 

Jak to się zaczęło?

 
 
 
 

Kilka słów o Amway

Amway to globalny lider sprzedaży bezpośredniej działający w 80 krajach świata. Amway umożliwia każdemu założenie własnej firmy i sprzedaż wysokiej jakości produktów, a także pozwala zaproponować taką możliwość innym. Obecnie na Świecie z Amway’em współpracuje ponad 3 mln tzw. Niezależnych Przedsiębiorców Amway (NPA). Macierzystą firmą dla Amway jest Alticor, której roczna sprzedaż wynosi ok 8 miliardów dolarów.

 
 

Pierwsze kroki Amway w obszarze e-commerce

W 2001 roku Amway zaoferował swoim Niezależnym Przedsiębiorcom w Europie Wschodniej możliwość zamawiania i sprzedaży produktów za pomocą internetu. Początkowo na Węgrzech, a następnie w kolejnych 7 krajach (Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Turcja).  System uruchomiony pod marką VEBSO, odniósł duży sukces. Na początku 2006 roku korzystało z niego 126 tysięcy użytkowników.

 
 

Potrzeba nowej platformy

Aby być w stanie obsłużyć znacznie większą grupę użytkowników, dostarczyć im nowe funkcje oraz umożliwić w przyszłości elastyczne ich zmiany zgodnie z potrzebami biznesowymi, podjęto decyzję o budowie nowego systemu internetowego. Ważnym celem nowego projektu było także dostarczenie nowej, czytelnej i atrakcyjnej warstwy informacyjnej systemu, która ułatwi składanie zamówień i zachęci do związania się z Amway. Nowy system miał zostać zbudowany standardzie Java Enterprise na platformie IBM WebSphere.

 
 
 
 

e-point SA wygrywa międzynarodowy przetarg

W celu wyboru dostawcy nowego systemu e-commerce ogłoszono międzynarodowy, kilkuetapowy przetarg, którego zwycięzcą została firma e-point SA.
Dlaczego wygraliśmy i do tej pory współpracujemy z firmą Amway? Oddajmy głos przedstawicielowi Klienta:

"Specjaliści z e-point SA skrzętnie zgromadzili ogromną wiedzę z zakresu modelu biznesowego oraz specyfiki rynkowej Amway i często nas nią zaskakiwali. Ponadto w całym procesie przetargowym prezentowali otwartą postawę - mieliśmy poczucie, że nasze potrzeby, które są dość złożone, spotykają się z pełnym zrozumieniem. Dzięki temu byliśmy pewni, że będziemy mogli wypracować wspólnie optymalne rozwiązanie."

Michael Gamaggio, Regional Head of Digital Services EIA - Europe, India, Africa, Russia
 

 
 
 
 

Wdrożenie w Europie Wschodniej

Chorwacja, Ukraina, Polska, Republika Czeska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
 

Prototyp

Aby lepiej zrozumieć przyszłe rozwiązanie przygotowaliśmy prototyp systemu, który następnie posłużył do przeprowadzenia spotkań z wybranymi Niezależnymi Przedsiębiorcami Amway w Warszawie, Pradze i Budapeszcie. Dzięki prototypowi zebraliśmy bardzo wartościowe uwagi i pozwoliliśmy organizacji naszego Klienta przygotować się na zmiany. 

Ukraina - pierwsze wdrożenie

Pierwsze wdrożenie realizowaliśmy w Kijowie. Ukraina nie posiadała jeszcze systemu e-commerce, tak więc dla tego kraju było to dziewicze przedsięwzięcie. Do dzisiaj pamiętamy pierwsze zamówienie złożone w naszym systemie. Wdrożenie to, choć zakończone sukcesem, uświadomiło nam jak wielu specyficznych uwarunkowań biznesowych w danym kraju nie znamy.

Analiza funkcji lokalnych

Po doświadczeniach pierwszego wdrożenia zmieniliśmy pierwotne założenia projektowe i zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie rundy wizyt referencyjnych we wszystkich krajach. W czasie wizyt przedstawialiśmy fragmenty specyfikacji systemu, szczególnie w obszarze funkcji lokalnych danego kraju (Country Specifics), takich jak: opcje zamówienia i płatności, fakturowanie klientów etc. Na miejscu nasi architekci systemów dospecyfikowywali wybrane obszary funkcjonalne.

Sukces pełnego wdrożenia

Udało nam się co 2 miesiące wdrażać 2 kraje i w każdym użytkownicy reagowali entuzjastycznie na nowy system. Procent zamówień internetowych w ogólnej wartości zamówień wzrósł średnio z 30% do 60%  po zakończeniu wdrożenia (obecnie dochodzi do ok. 75%). Dodatkowo dynamicznie rosła liczba zarejestrowanych użytkowników i zamówień.

Potrzebujemy więcej mocy!

Najbardziej jednak zmienił się sposób użycia serwisu. Użytkownicy zaczęli z niego korzystać znacznie częściej i dłużej. Dla Niezależnych Przedstawicieli Amway stał się on podstawowym narzędziem pracy, w którym spędzają nawet po kilka godzin. Stanęliśmy przed koniecznością zwiększenia wydajności systemu. Równolegle z wdrożeniami analizowaliśmy dane produkcyjne, prowadziliśmy testy obciążenia, optymalizowaliśmy kod oraz zwiększaliśmy infrastrukturę hostingową. Od momentu uruchomienia pierwszego kraju udało nam się zwiększyć wydajność systemu 80-krotnie w stosunku do pierwotnych założeń.

A Litwa, Łotwa i Estonia?

Te kraje zostały wdrożone dopiero w 2010 roku. Wcześniej funkcjonowały one w oparciu o system polski, przy czym korzystały z jego angielskiej wersji językowej.

 
 

Wdrożenie w Europie Zachodniej

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

Od VEBSO2 do Amway Online

Pierwotna umowa z Amway zakładała wdrożenie systemu pod kodową nazwą VEBSO2  jedynie w Europie Wschodniej. W Europie Zachodniej Amway rozwijał e-commerce już od 1999 roku w ramach systemu AMIVO, rozwijanego we współpracy z globalnymi firmami IT.  Jednakże sukces przedsięwzięcia w Europie Wschodniej, mierzony wielkością zamówień, udziałem procentowym zamówień internetowych w całości oraz znaczącym ograniczeniem kosztów eksploatacji skłonił Zarząd Amway Europe to rozszerznia VEBSO2 na 16 krajów Europy Zachodniej. Jednocześnie projekt zmienił nazwę na Amway Online.

Integracja on-line

W Europie Wchodniej do integracji Amway Online z systemami wewnętrznymi użyto batch'owego przetwarzania plików XML. We wdrożeniu w Europie Zachodniej zastąpiono tę metodę integracją on-line w oparciu o platformę webMethods.   

Płatności on-line

W Zachodniej Europie wdrożono płatności on-line w oparciu o zewnętrzną platformę. W kolejnych miesiącach rozwiązanie to zmigrowano również do Europy Wschodniej.

Rejestracja Niezależnych Przedsiębiorców Amway

W Europie Wschodniej rejestracja nowych Niezależnych Przedsiębiorców Amway dokonywana była w klasycznej, papierowej formie. We wdrożeniu w Europie Zachodniej, zastąpiono formę papierową rejestracją on-line, co znacząco ograniczyło koszty operacyjne w tym zakresie. 

 
 

Najlepszy Projekt 2007 roku

Projekt Amway Online został uznany za nalepiej zarządzany projekt w konkursie Project Excellence Award Polska 2007 organizowanym przez  International Project Management Associacion.

 
 
 
 

Jedna platforma dla Wschodu i Zachodu

Od początku 2011 roku prowadzimy prace zmierzające do zbudowania wspólnej platformy e-commerce dla Wschodniej i Zachodniej Europy.
Platforma obejmie docelowo 29 krajów i umożliwi zaoferowanie użytkownikom na wszystkich rynkach tych samych funkcji.

Poniżej prezentujemy wybrane ekrany nowej platformy.

 
 
 
 
 
 

Strategia mobilna Amway Online

Od 2012 roku obserwowaliśmy rosnącą liczbę odwiedzin systemu Amway Online z urządzeń mobilnych - smartfonów i tabletów. Użytkownicy, szczególnie Niezależni Przedsiębiorcy Amway (NPA), zaczęli dopytywać się o taką wersję Systemu, z której mogliby korzystać przez swojego smartfona będąc „w terenie”. W związku z tym stanęliśmy przed wyzwaniem stworzenia strategii mobilnej dla Amway Online.

Często projekty mobilne rozumie się jako aplikacje mobilne kopiujące istniejące funkcjonalności standardowych systemów internetowych. Tymczasem nie tędy droga. Uważamy, że rozwiązania mobilne powinny maksymalnie wykorzystywać możliwości urządzeń mobilnych i wpasowywać się w całokształt obsługi użytkowników - dlatego używamy określenia “strategia mobilna”.

 
 

Jak zatem podeszliśmy do potrzeb systemu Amway Online?

 
 
 
 

Zaczęliśmy od API

Projekt mobilny rozpoczęliśmy od rozbudowy standardowej wersji Amway Online o API (Application Programming Interface). API umożliwia tworzenie peryferyjnych aplikacji bez konieczności rozbudowy systemu głównego. Dodatkowo Klient uzyskuje możliwość swobodnego zlecania takich aplikacji wielu różnym firmom informatycznym.

 
 

Ograniczyliśmy się do NPA

Zdecydowaliśmy, że Aplikacja Mobilna zostanie zbudowana jedynie dla Niezależnych Przedsiębiorców Amway (NPA), którzy zbierając zamówienia, dostarczając produkty, czy też prowadząc prezentacje i szkolenia często pracują poza biurem. Chcieliśmy umożliwić Przedsiębiorcy zabranie swojego biznesu na każde spotkanie z Klientem.

 
 

Umożliwiliśmy pracę off-line

Uznaliśmy, że Aplikacja Mobilna powinna być przystosowana do działania w trybie off-line. Ma to duże znaczenie dla Przedsiębiorców, którzy odwiedzając swoich Klientów, nie zawsze mogą korzystać z odpowiedniej jakości łączności.

 
 
 
 

2 aplikacje x 2 wersje

Piszemy „Aplikacja Mobilna”, jednak de facto są to dwie odrębne aplikacje, jedna na platformę iOS, zaś druga na Androida. Każda z aplikacji zbudowana jest w dwóch wersjach. W zależności czy jest zainstalowana na smartfornie czy też tablecie, odpowiednio zmienia się jej architektura informacji. Takie podejście pozwoliło nam i klientowi uniknąć konieczności tworzenia odrębnych aplikacji na tablety.

 
 
 

-

 
 
 
 
 

Funkcjonalność Aplikacji Mobilnej

 
 

Przedsiębiorca Amway, używając katalogu produktów udostępnionego w Aplikacji, może zebrać zamówienie dla Klienta do postaci Listy Zakupów. Jest ono następnie synchronizowane z Amway Online, gdzie Przedsiębiorca może je ostatecznie zatwierdzić. Zatwierdzenie zamówienia następuje w Wersji Light Amway Online, zatem również przez smartfona.

Jak widać samo tworzenie zamówienia może być realizowane off-line, ale jego złożenie wymaga połączenia z internetem i następuje de facto w systemie Amway Online. Dzięki takiemu podejściu uniknęliśmy odtwarzania na urządzeniu mobilnym bardzo złożonej funkcjonalności procesu składania i weryfikacji zamówienia, dając jednocześnie Przedsiębiorcom pełnię niezbędnej funkcjonalności.

Podobnie wygląda proces składania zamówień dla samego Przedsiębiorcy oraz Przedsiębiorców z jego grupy.

 
 

Aplikacja Mobilna udostępnia pełną listę Klientów Przedsiębiorcy, statusy rejestracji nowych osób oraz, co najważniejsze, możliwość zarejestrowania nowego Klienta, co zwykle będzie następować na spotkaniu z nim.

 
 

Przedsiębiorca ma dostęp do materiałów multimedialnych i korzystając z nich na swoim smartfonie czy tablecie, może przeprowadzić atrakcyjną prezentację.

 
 

Ważną rolą Przedsiębiorców Amway jest wprowadzanie do biznesu nowych Przedsiębiorców. Początkiem tego procesu jest rejestracja nowego Przedsiębiorcy - tzw. Sponsoring. Aplikacja Mobilna wspiera ten proces udostępniając funkcję Sponsoring Invitations. W trakcie spotkania z kandydatem Przedsiębiorca może wysłać zaproszenie do niego, które rozpoczyna proces rejestracji.

 
 

To jedna z tych funkcji, które wykorzystują specyfikę urządzenia mobilnego. Notyfikacje obejmują ważne dla Przedsiębiorcy informacje związane z jego biznesem, takie jak:

 • statusy zamówień własnych,
 • nowe zamówienia od Klientów złożone w Amway Online,
 • rejestrację nowych Klientów w profilu Przedsiębiorcy.
 
 

Za pośrednictwem urządzenia mobilnego, Przedsiębiorcy mogą zapoznawać się z aktualnymi wartościami zebranych punktów, które obrazują ich wyniki sprzedaży w danym miesiącu i globalnie. W ten sposób można szybko sprawdzić jak dodatkowe zamówienia składane przez Przedsiębiorców wpływają na ich wynagrodzenie oraz status.

 
 

Aplikacja Mobilna jest przystosowana do pracy off-line. Ma to duże znaczenie dla Przedsiębiorców, którzy odwiedzając swoich Klientów, nie zawsze mogą korzystać z odpowiedniej jakości łączności.
W trybie off-line można przeprowadzić prezentację produktów Amway, stworzyć zamówienie, czy też utworzyć nowe zaproszenie do partnera. Po uzyskaniu połączenia internetowego dane pomiędzy Aplikacją Mobilną oraz Amway Online są synchronizowane.

 
 
 
 
 
 

Wersja Light

Wersja Light dopełniła strategię mobilną systemu Amway Online
zarówno w obszarze obsługi Klientów jak i Niezależnych Przedsiębiorców Amway (NPA).

Jeśli chodzi o Klientów, to częstotliwość zakupów produktów Amway przez nich nie uzasadniała budowania natywnej aplikacji mobilnej. Klienci mieliby zbyt małą motywację aby ją ściągnąć. Wersja Light w pełni zaspokaja jednak potrzeby wymagającego użytkownika smartfona.
Natomiast jeśli chodzi o Niezależnych Przedsiębiorców Amway to Wersja Light zaoferowała 100%-we pokrycie wszystkich funkcji systemu, czego z powodów technicznych i kosztowych Aplikacja Mobilna nie była w stanie zrealizować. Dzięki temu obecnie NPA korzystający ze smarfona ma dostęp do wszystkich danych i może wykonać wszystkie operacje w systemie w sposób ergonomiczny.

 
 
 
 

„Mobile First” w praktyce

Koncepcja „Mobile First” zakłada projektowanie systemów internetowych w pierwszej kolejności dla użytkowników urządzeń mobilnych. Następnie rozwiązania wykreowane dla urządzeń mobilnych należy propagować na standardową wersję systemu.

Wykorzystaliśmy to podejście w projekcie. Zidentyfikowaliśmy te procesy w systemie, które wymagały uproszczenia pod smartfony. Szczególnie złożone okazały się procesy rejestracji zarówno Klientów jaki i NPA. Te procesy zostały w pełni przebudowane pod smartfony – podzieliliśmy je na czytelne kroki, ukryliśmy pola niewymagane, usunęliśmy lub zmieniliśmy niektóre akcje. Efekt był zaskakujący – procesy, które de tej pory były trudne nawet na desktopie na smartfonie okazały się zaskakująco proste. Zdecydowaliśmy zatem o ich wdrożeniu w wersji standardowej systemu.

 
 
 
 
 

Mobilny UX Design

Ze względu na brak sztywnych wytycznych korporacyjnych w zakresie serwisów mobilnych, nasz zespół UX mógł sobie pozwolić na pokazanie w pełni swoich możliwości, co zaowocowało zarówno ciekawym projektem graficznym jak i niebanalną ergonomią serwisu. Dzięki temu Wersja Light nie odbiega od zachowania najlepszych aplikacji mobilnych.

Projekt spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem użytkowników i obecnie jest powodem do „zazdrości” pozostałych rynków Amway.

 
 
 
 
 

Dlaczego nie RWD?

Choć jesteśmy wielkimi zwolennikami Responsive Web Design, w tym konkretnym przypadku nie zdecydowaliśmy się na ten kierunek. Zdecydowały o tym dwa powody:

 • Wybór RWD wymuszałoby przebudowę całości istniejącego systemu, co zwiększałoby ryzyko, koszty i wydłużało czas realizacji. Budowa Wersji Light odbywała się niejako obok, nie ingerując znacząco w istniejący system.  
 • Wersja Light, skoncentrowana na smartfonach,  dawała nam szansę na osiągnięcie najwyższego poziomu użyteczności dla użytkowników mobilnych. Wiele z rozwiązań przyjętych w Wersji Light nie byłoby możliwych do realizacji w modelu RWD.

Efekt końcowy potwierdził słuszność przyjętego rozwiązania.

 
 
 
 
 
Masz projekt, który chciałbyś z nami zrealizować?